تبلیغات
كل یوم عاشورا - جایگاه ارزنده ایران در حل مسئله سوریه

جایگاه ارزنده ایران در حل مسئله سوریه

 

نوع مطلب :بیداری اسلامی ،

نوشته شده توسط : شـــاهد

عدم حضور عنان در نشست پاریس پس از نشست ژنو و سفر وی به تهران و عراق نشان می دهد كه وی نیز دیگر اعتمادی به راه حل های غربی ندارد و به نوعی این حقیقت برایش مسلم شده كه غرب نه به دنبال حل مسئله سوریه و نه موفقیت طرح وی است، بلكه تلاش دارد تا صرفاً از عنان و شرایط جهانی برای سلطه بر سوریه و در نهایت به شكست كشاندن طرح های عنان بهره برداری كند.

كوفی عنان، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه بار دیگر سفر دوره ای خویش برای بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای جهت حل مسئله سوریه را صورت داد. در برنامه سفر وی دیدار از جمهوری اسلامی ایران، عراق، روسیه و برخی دیگر از كشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای دیده می شود.

نكته قابل توجه در این چارچوب، نگاه كوفی عنان به نقش و جایگاه ایران در مسئله سوریه است.

وی در شرایطی در بیستم خرداد برای دومین بار در تهران با مقامات كشورمان از جمله علی اكبر صالحی، وزیر امور خارجه و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار داشت، كه وی صراحتاً ایران را كلید طلایی حل مسئله سوریه عنوان و تأكید كرد: ایران كارنامه ای موفق در حل چالش های منطقه از جمله در عراق و افغانستان داشته است كه جامعه جهانی باید از آن برای حل مسالمت آمیز مسئله سوریه بهره گیرد.

البته این مواضع صرفاً به دلیل حضور در ایران اتخاذ نشده است؛ بلكه وی پیش از این نیز بارها بر این امر تأكید كرده است. عنان همچنین در مصاحبه با لوموند تأكید كرد: جهان در حالی چشم به روسیه دوخته است كه از جایگاه ارزنده ایران غافل است. جهان به جای چشم دوختن به روسیه و آمریكا باید برای حل مسئله سوریه به راه حل سوم یعنی برخوردار شدن از طرح ها و ظرفیت های ایران روی آورد.

در ارزیابی مواضع و نگاه عنان به جمهوری اسلامی ایران می توان گفت كه این رویكرد از چند منظر قابل تأمل است.

نخست آنكه هر چند كه آمریكایی ها تلاش بسیاری كرده اند تا با عدم پذیرش رویكرد جهانی به نقش آفرینی ایران در حل مسئله سوریه از یك سو به گمان خود، انزوای منطقه ای ایران را مطرح سازند و از سوی دیگر با نابودسازی سوریه به ایران و جبهه مقاومت لطمه وارد كنند، اما روند تحولات ناتوانی آمریكا در این عرصه را نشان داد.

هرچند كه طرفداران نظریه راه حل سیاسی برآن بودند تا از ظرفیت های چین و روسیه برای حل مسئله سوریه استفاده كنند؛ اما در نهایت همگان اذعان دارند، نیازمند برخوردار شدن از طرح ها و ظرفیت های ایران در این روند هستند. نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسئله سوریه نگاهی همه جانبه و فراگیر است كه تمام ابعاد مسئله را در بر می گیرد. طرح های جمهوری اسلامی ایران در عین آنكه بر اصل تحقق خواسته های مردم سوریه تأكید دارد، اصل حفظ تمامیت ارضی و عدم دخالت خارجی در امور این كشور را نیز در بر می گیرد. ایران تأكید دارد كه ملت و نظام سوریه خود باید برای آینده كشورشان تصمیم گیری نمایند و دخالت خارجی صرفاً به وخیم تر شدن اوضاع منجر می شود. بسیاری از ناظران سیاسی تأكید دارند كه رویكرد عنان و تأكید وی بر معرفی ایران به عنوان كلید طلایی حل مسئله سوریه، بیانگر نزدیك شدن نگرش جهانی به دیدگاه ایران در قبال سوریه و به نوعی شكست طرح های غرب و حامیان آن است.

دوم آنكه، عدم حضور عنان در نشست پاریس پس از نشست ژنو و سفر وی به تهران و عراق نشان می دهد كه وی نیز دیگر اعتمادی به راه حل های غربی ندارد و به نوعی این حقیقت برایش مسلم شده كه غرب نه به دنبال حل مسئله سوریه و نه موفقیت طرح وی است، بلكه تلاش دارد تا صرفاً از عنان و شرایط جهانی برای سلطه بر سوریه و در نهایت به شكست كشاندن طرح های عنان بهره برداری كند.

بر این اساس، بسیاری تأكید دارند كه رویكرد عنان به تهران نوعی دوری از تحركات مغرضانه غرب و گرایش به كشورهایی است كه ضمن تأكید صادقانه برای حل مسئله سوریه می توانند در تحقق طرح های عنان تأثیر مثبت داشته باشند.

بسیاری تأكید دارند كه عنان با رویكرد به استقلال از غرب و رویكرد صادقانه به مولفه های مثبت منطقه ای، می تواند از ظرفیت های ایران برای حل مسئله سوریه برخوردار شود كه ضمن حل یكی از مهم ترین مسائل بین المللی می تواند كارنامه ای درخشان برای عنان در عرصه صلح و ثبات بین المللی به همراه داشته باشد.