تبلیغات
كل یوم عاشورا - ایران از حركت های ضداستكباری حمایت می كند

ایران از حركت های ضداستكباری حمایت می كند

 

نوع مطلب :بیداری اسلامی ،

نوشته شده توسط : شـــاهد

شاید یكی از علل كوتاه آمدن حركت های اسلامی در برابر استكبار، گسترده بودن توان استكبار و مرعوب و تنها بودن ملت ها باشد. ملت ایران تنهایی در دوران مبارزه با طاغوت را خوب حس كرده از این رو امام خامنه ای(مدظله العالی) با طرح موضوع فوق ضمن حمایت قاطع خود از حركت های اسلامی مسلمانان، رسماً اعلام می كنندو به آنها قوت قلب می دهند تا ان شاء الله تنور بیداری اسلامی بیش از پیش گرم بماند و موج امیدآفرینش از حركت بازنایستد.

وقوع انقلاب اسلامی و فروپاشی بلوك شرق ویژگی بزرگ و برجسته سال های پایانی هزاره دوم بود. هر دو مورد از مشخصه تحول سیاسی- اجتماعی تأثیرگذار بر محیط بین الملل برخوردار بودند. تفاوت اساسی برخورد غرب با این دو واقعه این بود كه غرب از فروپاشی اردوگاه كمونیسم بسیار خشنود بود و از وقوع انقلاب اسلامی ایران، بسیار نگران و خشمگین؛ از این رو با آرامش كامل نظاره گر به مسلخ رفتن كشورهای اردوگاه شرق بود، اما در مواجهه با انقلاب اسلامی انواع توطئه ها را به كاربست و با درگیر كردن حكومت بعثی صدام معدوم با ایران و تحمیل جنگ هشت ساله گمان كرد انقلاب اسلامی را محصور كرد و از نفس انداخت. با اینكه پس از اتمام جنگ تحمیلی تخاصم ایران با غرب و به ویژه آمریكا در عرصه های مختلف همچنان ادامه داشت و هزاره دوم در كشاكش این تخاصم سپری شد، كسی گمان نمی كرد در پایان دهه اول هزاره سوم، موج قدرتمند سیاسی - اجتماعی با نشانه های اسلامی از شمال آفریقا آغاز شود و به یكباره معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر احیاناً كسانی بودند كه چنین واقعه ای در اندیشه شان نقش بسته بود، یا خودشان آن را باور نداشتند و یا اینكه بروز بیرونی وجدی پیدا نكرد؛ برای همین هم به راه افتادن این موج خروشان، همه را غافلگیر كرد، حتی افراد و تشكیلاتی را كه وظیفه ذاتی شان رصد و پیش بینی این امور است. این غافلگیری موجب شد، كشورهایی كه با به راه افتادن این موج متضرر می شدند، در ابتدای آن نتوانند موضعگیری به هنگام و درستی داشته باشند و وضعیت آنها شباهت به تخته پاره ای داشت كه بی اراده و عاجزانه اسیر امواج شده است. با گذشت زمان و تاحدودی هم مشخص شدن آنچه در حال وقوع بود، رفته رفته شناسایی و بازشناسی این موج برای تنظیم برنامه برخورد با آن آغاز شد. در این مرحله تعارض منافع كشورهایی كه به نوعی با این پدیده ارتباط پیدا می كردند، موجب شد بازشناسی آن به بازنمایی های غیر واقعی تبدیل شود تا منافع برخی از كشورها كمتر آسیب ببیند. در این میان نگاه جمهوری اسلامی ایران به این پدیده بسیار خاص و مبتنی بر شواهد قوی و قابل اعتماد بود و با اتكا به این شواهد، این حركت عظیم را «بیداری اسلامی» نامید. در مقابل، غربی ها كه زودتر از ایران برای بررسی و تحلیل موضوع به میدان آمده بودند، مبتنی بر یك پیش زمینه و هدف، اسم «بهار عربی» را بر آن گذاشتند. با نام گذاری این حركت و با قرارگرفتن آن در مسیر دولت سازی در كشورهای مختلف، موضوع خاتمه پیدا نكرد و كشورهای دارای منافع، بحث را همچنان ادامه می دهند. ادامه این بحث در ایران، مبتنی بر تحلیلی كه از این موضوع وجود دارد منجر به پیگیری آن در قالب نشست های مختلف شد. این پیگیری با برگزاری «كنفرانس بین المللی بیداری اسلامی» در 26 و 27 شهریورماه سال 90 و با حضور متفكران 80 كشور جهان آغاز شد و پس از تشكیل «مجمع جهانی بیداری اسلامی»، دومین اجلاس با عنوان «جوانان و بیداری اسلامی» در 9 بهمن سال 90 با حضور 1250 جوان فعال از 78 كشور برگزار شد و چند روز پس از آن در 15 و 16 بهمن سال 90 گردهمایی «شعر و بیداری اسلامی» با حضور 85 شاعر از 21 كشور جهان در محضر امام خامنه ای (مدظله العالی) برگزار شد. چهارمین نشستی كه «مجمع جهانی بیداری اسلامی» برگزار كرد، نشست جهانی «زنان و بیداری اسلامی» بود كه 13 و 14 تیر ماه سال 91 برگزار شد. زنان شركت كننده در اجلاس جهانی «زنان و بیداری اسلامی» پس از پایان اجلاس با امام خامنه ای (مدظله العالی) دیدار كردند و معظم له در بیاناتی به محورهای مهم مربوط به این نشست اشاره كردند كه در ذیل به برخی از آنها پرداخته شده است.

1- اهمیت اجلاس؛ «این اجتماع شما به نظر من بسیار حائز اهمیت است. اجتماع بانوان نخبه از شرق و غرب دنیای اسلام، اهمیتی دارد بیش از اهمیت یك اجلاس برای بیداری اسلامی. این اهمیت از این جهت است كه فرصت شناسایی یكدیگر، پیدا كردن یكدیگر برای بانوان نخبه دنیای اسلام در این اجلاس فراهم شده است و این بسیار مهم است.» نفس گردآوردن بانوان فرهیخته جهان اسلام و آشنا كردن آنها با یكدیگر تا اینكه ضمن آشنایی بتوانند، دیدگاه های شان را درباره اولویت ها و محورهای اصلی و به روز جهان اسلام بیان كنند، یك سرمایه عظیم است. این سرمایه زمانی عظیم تر و تأثیرگذارتر می شود كه برای تداوم ارتباط، برنامه و هدف وجود داشته باشد. آنچه كه امام خامنه ای(مدظله العالی) در ادامه فرمودند اهمیت این مسئله را بیشتر آشكار می كند.


 
2- وظیفه زن مسلمان؛ «صدسال تلاش شده است، برای اینكه زن مسلمان را از هویت خود بیگانه كنند. تمام عوامل اثرگذاری و قدرت به كار رفته است: پول، تبلیغات، اسلحه، فریبنده های گوناگون ادبی، استفاده از غرائز طبیعی جنسی انسان، همه اینها را استخدام كرده اند، برای اینكه زن مسلمان را از هویت خود دور كنند. امروز اگر شما بانوی نخبه اسلامی تلاش كنید كه این هویت را به زن مسلمان برگردانید، بزرگ ترین خدمت را به امت اسلامی و به بیداری اسلامی و به عزت و كرامت اسلامی كردید... به نشستن دور یكدیگر و چند روز گفت وگو كردن اكتفا نكنید و این دیدار را مقدمه یك حركت بزرگ و ماندگار قرار بدهید كه بر دنیای اسلام اثر بگذارد و می تواند اثر بگذارد. بیداری زنان، احساس شخصیت و هویت در میان بانوان، آگاهی و بصیرت در میان جامعه زن، تأثیرش بر دنیای اسلامی و عزت اسلامی یك تأثیر مضاعف است.» معظم له در بخش دیگری درباره وظایف زن مسلمان می فرماید: «شما بانوان نخبه، دختران نخبه، جوانان نخبه، یكی از مهم ترین مسئولیت های تان امروز این است كه نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسیم كنید، برجسته كنید، روشن كنید، تربیت انسانی زن بزرگ ترین خدمت به جوامع انسانی و اسلامی است؛ این حركت باید راه بیفتد. البته راه افتاده است، باید تشدید بشود، باید فراگیر بشود، باید پیش برود و شما در این حركت، بدون تردید پیروز خواهید شد. یك كار اساسی این است.» مقام معظم رهبری از میان فهرست طولانی وظایف زن مسلمان به چند مورد معدود و كلی و دقیقاً مرتبط با وضعیت امروز و بیداری اسلامی اشاره فرمودند. علت این گزینش، اهمیت گم نكردن راه و توجه دادن به اموری است كه پرداختن به آنها ضمن حفظ جایگاه واقعی زنان در زمانی كه بیداری اسلامی برای حفظ و تداوم به نقش آفرینی آنها نیاز دارد، موجب تقویت حركت بیداری اسلامی می شود.

3- نگاه غرب به زن؛ «نگاه فرهنگ غربی به زن یك نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی می گذارند، لكن در حقیقت آزادی نیست. ... اساس فرهنگ غرب این است كه زن را به عنوان یك كالا، به عنوان یك وسیله تمتع برای مرد در جامعه عرضه بكند. تشویق و تحریص برعریان گرایی به این جهت است. در غرب، زن آزاری در طول صد سال و دویست سال گذشته افزایش پیدا كرده است، كاهش پیدا نكرده است... نگاه غرب به زن، نگاهی است منحط، ناقص، گمراه كننده و غلط ...

4- نگاه اسلام به زن؛ «نگاه اسلام به زن، نگاهی است عزت بخش، كرامت بخش، رشدآفرین، استقلال دهنده به هویت و شخصیت زن این ادعای ماست. ما این ادعا را با محكم ترین ادله می توانیم اثبات كنیم. زن در محیط اسلامی رشد علمی می كند، رشد شخصیتی می كند، رشد اخلاقی می كند، رشد سیاسی می كند، در اساسی ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار می گیرد، در عین حال زن باقی می ماند. زن بودن برای زن یك نقطه امتیاز است. یك نقطه افتخار است. این افتخاری نیست برای زن كه او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور كنیم. خانه داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم. فرهنگ غربی خانواده را متلاشی كرد.»

امام خامنه ای (مدظله العالی) با مقایسه تطبیقی بین نگاه غرب به زن و اسلام به زن و ابطال ترفند غرب در بازیچه قرار دادن زن به بهانه های تزئین شده و فریبنده و در مقابل آشكار كردن و تشریح نگاه اصولی اسلام به زن و ارزش والایی كه برای وی قائل است، این اعتماد به نفس را در این زنان ایجاد كرد كه با پشت كردن به تبلیغات دروغین غرب درباره زن و تمسك به آموزه های دینی مربوط به زن، می توانند در همه زمینه ها در مقایسه با زنان گرفتار شده در دام غرب سرآمد و برتر باشند و این حس واقعی را كه با شنیدن این سخنان از زبان یك كارشناس و خبره و عالم تر از اول دینی دریافته اند، به زنان كشورشان نیز منتقل كنند. رهبر معظم انقلاب نمای دیگری از این بحث را در فرازی دیگر درباره نقش آفرینی زنان در تحولات اجتماعی، ارائه دادند.

5- نقش زنان در تحولات اجتماعی؛ «مطلب دیگر در مورد نقش زنان در تحولات اجتماعی است؛ در انقلاب ها، در همین حركت بیداری عظیم اسلامی. من به شما عرض كنم، اگر زنان در حركت اجتماعی یك ملت حضور نداشته باشند، آن حركت به جایی نخواهد رسید. موفق نخواهد شد. اگر زنان در یك حركت حضور پیدا بكنند، یك حضور جدی و آگاهانه و از روی بصیرت، آن حركت به طور مضاعف پیشرفت خواهد كرد. در این حركت عظیم بیداری اسلامی، نقش زنان، یك نقش بی بدیل است و باید ادامه پیدا كند. زنان هستند كه همسران خود را و فرزندان خود را برای حضور در خطرناك ترین میدان ها و جبهه ها آماده می كنند و تشجیع می كنند.» مقام معظم رهبری برای اینكه واقعیات نقش آفرینی زنان را در تحولات اجتماعی باورپذیرتر كنند، بحث را از صحنه ظاهری كه مدافع قوی برای عملكرد زنان نیست به لایه های پنهان زیرین كشاندند و نكات حقیقی فوق را كه اصلی كم پیدا و بی صدا است، بیان كردند و برای قوت بخشیدن به آن از طریق مصداق، به عملكرد زنان ایرانی پرداخته و اظهار داشتند: «ما در دوران مبارزه با طاغوت در ایران و همچنین بعد از پیروزی انقلاب تا امروز، برجستگی نقش زنان را به طور واضح و ملموس مشاهده كردیم و دیدیم. اگر در جنگی كه هشت سال بر ما تحمیل شد، زنان ما، بانوان كشورما در میدان جنگ، در عرصه عظیم ملی حضور نمی داشتند، ما در این آزمایش دشوار و پرمحنت پیروز نمی شدیم، زن ها، ما را پیروز كردند، مادران شهدا، همسران شهدا، همسران جانبازان، همسران اسرا و آزادگان ما، مادران اینها با صبر خود یك فضایی را در یك منطقه محدودی به وجود آوردند كه آن فضا، جوان ها را، مردان را، به حضور مصممانه تشویق می كرد و این در سراسر كشور گسترده شد و گسترده بود. نتیجه این شد كه فضای كشور ما یكسره فضای مجاهدت شد ...»

6- آسیب های بیداری اسلامی؛ «این حادثه (بیداری اسلامی) یك حادثه عظیمی است، حادثه معمولی نیست. این حادثه می تواند مسیر دنیا را عوض كند... حركت های اسلامی دارای موفقیت هایی هستند و در خطر شكست هایی هستند. آسیب هایی متوجه اینها می شود، باید این آسیب ها را شناخت و از آنها پیشگیری كرد... غرب و در رأس آنها آمریكا و صهیونیسم با همه وجود به میدان آمده اند و بیشتر به میدان خواهند آمد تا بتوانند این حركت را مهار كنند و بر این امواج سوار بشوند، ملت ها باید بیدار باشند ... یكی از كارهای شان این است كه انگیزه های مردم را كم كنند... همه ابزارهای اقتدار قدرت های استكباری در مقابل حضور مردم، در مقابل ایمان ملت ها كند است... مراقب باشید كه این ایمان از دست نرود؛ با ایجاد اختلاف با سرگرم كردن و مشغول كردن ... اجتماع مردم بر اساس شعارهای دینی و اسلامی، تنها چیزی است كه می تواند این ملت ها را پیش ببرد و ما تجربه ممتد و طولانی در این زمینه داریم.» معظم له بخش آخر فراز فوق را كه حجت و دلیلی بر ادعاست، اینگونه به شكلی واقعی بازنمایی كردند: «ما سی سال است كه تحریمیم. ما واكسینه شدیم در مقابل تحریم. تحریم به ما ضربه نمی زند. ملت ایران ایستاد. ملت ایران با جان خود، با مال خود، با عزیزترین عزیزان خود در مقابل توطئه های دشمن ایستاد. امروز ما نسبت به سی سال پیش صد برابر قوی تر و جلوتر هستیم» به هشدار امام خامنه ای(مدظله العالی) درباره آسیب های بیداری اسلامی، مبتنی بر شناخت از رفتار و شگرد استكبار است كه ایران سال های متمادی آن را با تمام وجود درك كرد. صحبت از ایران امروز، نمونه و مصداقی است برای اینكه دانسته شود با دقت و هوشیاری و از خود گذشتگی های بیشتر می توان بیداری اسلامی را در برابر آسیب های دشمن مصون كرد. كاری كه ایران كرد و در نتیجه آن، امروز در موقعیتی برتر و رشك برانگیز قرار گرفته است.

7- حمایت كامل از حركت های اسلامی؛ «دستگاه های استكباری همه تلاش خودشان را به كار بردند كه جمهوری اسلامی را منصرف كنند از حمایت فلسطین. ما ایستادیم پای مسئله فلسطین. سعی كردند مسئله مذهبی و طائفی را بزرگ كنند؛ جمهوری اسلامی در كنار برادران مسلمان خود از هر مذهب، از شیعه و سنی و فرق مختلف اسلامی ایستاد. هر جا حركت اسلامی است، هر جا دفاع از هویت اسلامی است، هر جا دفاع از مظلوم است، جمهوری اسلامی آنجا حاضر است... در كنار همه كسانی كه در مواجهه با آمریكا و صهیونیسم قرار دارند، ما ایستاده ایم و از آنها دفاع می كنیم و در این مورد از هیچ كس و هیچ قدرتی ملاحظه نمی كنیم.» شاید یكی از علل كوتاه آمدن حركت های اسلامی در برابر استكبار، گسترده بودن توان استكبار و مرعوب و تنها بودن ملت ها باشد. ملت ایران تنهایی در دوران مبارزه با طاغوت را خوب حس كرده از این رو امام خامنه ای(مدظله العالی) با طرح موضوع فوق ضمن حمایت قاطع خود از حركت های اسلامی مسلمانان، رسماً اعلام می كنند كه آنها تنها نیستند و ایران آنها را تنها نمی گذارد و دیگر اینكه استكبار در نشان دادن قدرتش بیش از حد بزرگنمایی می كند و نیز با بیان اینكه ایران در این مسئله ملاحظه هیچ قدرتی را نمی كند، پرده خفت آور ترس و رعب را از روی حركت های اسلامی برمی دارند و به آنها قوت قلب می دهند تا ان شاء الله تنور بیداری اسلامی بیش از پیش گرم بماند و موج امیدآفرینش از حركت بازنایستد.